shop red2

Samle alle dine leverandører i en og samme innkjøpsportal


Ved å samle alle dine innkjøp i en og samme portal, effektiviserer du prosessen knyttet til bestilling og distribusjon av dine interne innkjøp. Løsningen passer best for selskaper med mange ansatte og flere avdelinger.
Ihandel1
Firmabox er en skybasert innkjøpsportal, noe som betyr at du slipper investere tid og ressurser i maskinvare, drift og vedlikehold, samtidig som du slipper å tenke på installasjoner og fremtidige oppgraderinger.  I stedet kan du konsentrere deg om bedriftens kjernevirksomhet.

Leverandører
Firmabox har i dag flere tusen brukere og mange leverandører koblet opp mot tjenesten. Som kunde kan du enkelt legge til nye leverandører som automatisk vil motta dine bestillinger pr e-post/pdf. Vi kan også integrere dine leverandører opp mot bestillingsportalen for enda enklere ordrehåndtering.

Hvilke produkter
I prinsippet håndterer Firmabox Internhandel alle typer produkter, som f.eks. arbeidsklær, brosjyrer, klistremerker, skilt og profileringsartikler. Løsningen er rimelig å bruke og meget effektiv for alle parter.
Kontakt oss for en uforpliktende presentasjon
Support-telefon: 23 24 34 00
Mandag - fredag kl. 08.00-16.00
E-post
Send ditt spørsmål til: post@firmabox.no