Handlekurv:    Kr   0,-
Handlekurv:    Kr   0,-

Betingelser

1. Leveringstid
Leveringstid er den tid som til enhver tid står oppført for hvert enkelt produkt. Firmabox er ikke ansvarlig for avvik i leveringstider som skyldes ytre omstendigheter. Herunder streik, sabotasje, eller andre uforutsette hendelser hos sine leverandører. Leveringstiden pr. produkttype varierer. Enkelte produkter har garantert leveringstid, mens andre har ca. tid. Leveringstiden på det enkelte produkt står oppgitt i produktinformasjonen under hvert produkt.

2. Innmelding / bruk av tjenesten
Innmelding i produktet ”Firmabox.no” gjelder fra samme dag innmeldingsskjema er mottatt av Firmabox. Bekreftelse på mottatt innmeldingsskjema sendes den respektive kunde på e-mail. Ved bestilling av varer eller tjenester vil ”Firmabox.no” automatisk utstede en ordrebekreftelse som sendes på e-mail til respektive bestiller for kontroll.

3. Betaling
Firmabox forbeholder seg retten til å kredittvurdere alle kunder. Merk: Ved manglende betaling har Firmabox full rett til å sperre kundens tilgang til ”Firmabox.no” 

4. Levering og administrasjon
Firmabox er ansvarlig for å levere tjenester og produkter som tilbys gjennom løsningen i henhold til de spesifikasjoner som til enhver tid vises, eller er knyttet til det enkelte produkt. Alle leveringsomkostninger (porto) er inkludert prisene som står oppgitt. Alle produkter blir levert direkte til den adressen som oppgis ved bestilling. Større forsendelser vil i enkelte tilfeller hentes hos nærmeste postkontor.

5. Transport/skade
Varer som er skadet eller forsvunnet under transport skal meldes kundeservice senest innen 14. dager. 

6. Retur
Alle skadde varer skal sendes i retur i original emballasje med melding om skadens art og omfang før ny vare utleveres. Firmabox dekker alle kostnader forbundet med retur av varer. Merk! All retur skal godkjennes av kundeservice. Ansvaret for den skadede varen er begrenset til det som er nevnt ovenfor.

7. Kredittutbetaling ved feil eller mangler
Primært skal alle returnerte varer erstattes med ny vare. Dersom ny vare ikke kan skaffes, eller det av annen grunn er naturlig med annullering av ordre vil kredittutbetaling kun gjøres til samme kontonummer som ble benyttet ved bestilling. Dette for å beskytte mot svindel.

8. Sikkerhet
Den til enhver tid gjeldende kjøpslov i Norge gjelder for kjøp av varer og tjenester gjennom ”Firmabox.no” levert av Konsis.

9. Personvern
Firmabox anerkjenner viktigheten av personvern. Vi verdsetter ditt personvern og setter pris på at du stoler på oss. All informasjon som oppgis til Firmabox.no holdes strengt konfidensielt og vil kun bli brukt av Firmabox, og våre leverandører slik kunden har bestemt. All informasjon er lagret sikkert bak brannmurer og back-up kjøres daglig. Informasjonen vil aldri bli solgt eller bli gitt til noen uten ditt samtykke.

10. Tvister - verneting
Enhver tvist skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke slike forhandlinger frem inne 30 virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist skal tvisten avgjøres ved norske domstoler. Spørsmål vedrørende beskyttelse, krenkelse eller misbruk av kopibeskyttet materiale skal håndheves av norske lover om kopirett.

11. Diverse
A. En forutsetning for at avtalen skal være gyldig er at Firmabox finner kunden kredittverdig. Dersom Firmabox finner det nødvendig, kan det kreves at kunden stiller sikkerhet for riktig betaling. Faktureringsbetingelsene vil bli fastsatt på grunnlag av vår kredittvurdering av kunden.

B. Firmabox er ansvarlig for å legge avtalte produkter med den respektive kunde inn i databasen, og gjøre disse tilgjengelige for nedlastning og videre bruk.

C. Kunden forplikter seg til å følge de retningslinjer som til enhver tid vises i ”Firmabox.no” for innlevering av materiell som skal legges ut i databasen.  Ved avvik fra dette fraskriver Firmabox seg ethvert ansvar for tilgjengeliggjøring av produktet/tjenestene i databasen.

D. Dersom et produkt fra kunde ikke er av rett kvalitet forplikter kundeservice seg til å ta kontakt med kunden for å avklare om en evnt. utbedring skal utføres før produktet/ene legges ut i databasen.

E. Omkostninger ved manglende betaling som purringer, eller andre omkostninger forbundet med inndrivelse vil bli belastet kunden.

F. Firmabox fraskriver seg ethvert ansvar for 3. persons bruk av logo/varemerke.

G. Firmabox fraskriver seg ethvert ansvar for force majeure, streik, lockout eller lignende som rammer selskapet, og/eller dets underleverandører og som medføre at Firmabox ikke kan oppfylle avtalen. Herunder gjelder også evnt driftsstans på servere etc. som gjør at systemet midlertidig er ute av drift.

H. Firmabox har ikke erstatningsansvar ved evnt. feilplassering av produkt/ene, eller andre justerbare feil som oppdages, men forplikter seg i de tilfellene til å rette opp i feilen innen 10 dager etter å ha bli gjort oppmerksom på dette. Herunder gjelder også evnt feil på produkter som Firmabox ikke kan ha kontroll over.

12. Returrett
Du har returrett innen 10 dager hvis varen ikke svarer til dine forventninger.
Da gjelder følgende:

• Ring Firmabox og opplys at du vil returnere varen
• Oppgi alltid kunde- og ordrenummer.
• Du må emballere varen godt med orginalemballasjen.
• Vi erstatter ikke skader som forårsakes av kunden.
• Returretten gjelder ikke varer med egendefinert tiltrykk.

13. Reklamasjon
Hvis du mottar feil eller manglende vare i forhold til ordrebekreftelsen, og dette ikke skyldes at du har restordre liggende hos oss, har vi egne rutiner for å håndtere dette så enkelt som mulig. Kontakt oss snarest mulig på telefon 69 13 99 80 eller send en e-post direkte til ordre@firmabox.no. Denne e-posten må inneholde følgende:

• Kundenummer
• Ordrenummer
• Ordrelinjenummer på varen som mangler eller er feil.

Vi vil deretter jobbe med å finne ut hva som har skjedd. Ved reklamasjon lover vi å ta kontakt med deg omgående for å rette opp eventuelle feil. Vennligst ikke send varer i retur uten først å ha avtalt dette med firmabox.

14. Maler og implimentering
Tidsbruk i forbindelse med oppsett av en kunde vil bli fakturert løpende. Med oppsett mener vi registrering av selskaper/kjedestruktur, registrering av ansatte, samt implimentering av kundemaler til printproduksjon, PDF produkter (plakater, annonser o.l), samt alle I-Handel produkter. Det samme vil gjelde for endringer i etterkant. Minimumssum for registrering/endring av en mal er kr 250,-.